Kvarnkrona.se

Kvarnkrona är ett nystartat fastighetsbolag som inriktar sig på små och medelstora fastigheter, både bostäder och kommersiella fastigheter. Bakom Kvarnkrona står de tidigare ägarna av Kvarndammen. De bidrar med entreprenörsanda, strategiskt tänkande och långsiktigt ägande. Kvarnkrona är ett fastighetsbolag som tänker utanför ramarna; för att hitta de mest kreativa lösningarna och för att nå de högsta målen.

Kvarnkrona.se

Få hjälp med din webbsida

Låt oss ta ett förutsättningslöst möte.