Jenina.se

Vård- & Stödsamordningsgruppen

Vård-och Stödsamordningsgruppen är ett företag som startat i kölvattnet av den stora utbildningssatsningen på “Case Management med ACT-inriktning” i svensk psykiatri och socialpsykiatri.

Vi har upplevt att utbildning inte med självklarhet leder till önskade förändringar i den praktiska verkligheten. Det behövs något mer.

Vård-och Stödsamordningsgruppen har erfarenhet av att omsätta metodens teori till praktik. Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation. Vi hjälper er att utifrån socialstyrelsens lagar och riktlinjer fullfölja införandet av en samarbetsmodell, efter era lokala förutsättningar.

Jenina.se

Färdigheter

Upplagt på

16 december, 2016