Goholm.se

Bakgrund

Den sista privata ägaren, fröken Stina Werner, lämnade via testamente hela egendomen Göholm tillsammans med kapital och värdepapper till Stiftelsen Stina Werners fond.

I enlighet med testamentet förvaltas stiftelsen av Skogssällskapet. Kapital och värdepapper förvaltas av Handelsbanken. Genom tillkomsten av naturreservatet Gö handlar förvaltningsuppdraget främst om att hålla byggnader, åker- och betesmarker i stånd, administration av upplåtelser samt egendomens allmänna tillsyn.

www.Goholm.se

Få hjälp med din webbsida

Låt oss ta ett förutsättningslöst möte.