Barnastma.se

Barnastma är ett växande problem. Upp till 10 % av barnen i skolåldern har astma eller astmaliknande besvär. Nu startar vi en ny webbtidning för dig som har barn med barnastma eller arbetar med barn med astma. Astma- och Allergiförbundet har utlyst ett Barnallergiår 2013 – 2014  för att sätta fokus på barn med astma och allergi. Som ett led i att öka informationen om barnastma börjar ger man nu ut denna webbtidning.

Barnastma.se kommer bland annat ta upp:

  • Intervjuer med vårdpersonal specialiserade inom barnastma
  • Information om astma i allmänhet och barnastma i synnerhet
  • Barnens egna berättelser genom t.ex. intervjuer med barn som har astma
  • Tips och råd som gör vardagen lättare för den med astma
  • Senaste nytt om astmaforskningen
  • Det som du som läsare tipsar oss om
    Barnastma.se ges ut sex gånger per år för att vara säker på att inte missa något nummer teckna gärna dig för vår gratis nyhetsbrev här!

Vi vill även skapa ett forum för diskussion om barnastma och har valt att skapa en grupp för detta på facebook. Gilla vår grupp genom att klicka här – och sprid gärna inlägg och annat material på gruppen sida.

www.Barnastma.se

Få hjälp med din webbsida

Låt oss ta ett förutsättningslöst möte.