Webbaktuell Privacy Policy

Vi på Webbaktuell tar din integritet på allvar och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I denna privacy policy beskrivs vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss för att använda våra tjänster eller när du besöker vår webbplats. Dessa personuppgifter inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att lämna till oss.

Vi kan också samla in information om ditt beteende på vår webbplats, såsom vilka sidor du besöker och hur länge du stannar på varje sida. Denna information samlas in med hjälp av cookies och andra tekniker som beskrivs mer detaljerat i vår cookie policy.

Användning av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att ge dig våra tjänster, svara på dina frågor och skicka dig relevant information om våra tjänster.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats och våra tjänster, samt för att analysera ditt beteende på vår webbplats och för att samla in statistik.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. När dina personuppgifter inte längre behövs raderas de från våra system.

Delning av personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan organisation eller tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter, att begära radering av dina personuppgifter och att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter.

Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Ändringar i privacy policy
Vi kan komma att ändra denna privacy policy från tid till annan. Om vi gör några väsentliga ändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att informera dig genom att publicera en uppdaterad version av privacy policy på vår webbplats.

Om du har några frågor eller funderingar kring vår privacy policy, vänligen kontakta oss via e-post på info@webbaktuell.se.